Japan Freight Railway เปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงเทพฯ

302
Japan Freight Railway Co ตั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อสำรวจโอกาสทางรางขนส่งสินค้าเพิ่มเติมในประเทศไทย (รูปไฟล์บางกอกโพสต์)

Japan Freight Railway Co ได้เปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงเทพฯ เพื่อขยายการศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย

บริษัทในกลุ่ม Japan Railway กล่าวว่าได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ให้เปิดสำนักงานแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นในเขตวัฒนา superslot มีพนักงานสองคน รวมทั้งลูกจ้างในท้องถิ่น

Japan Freight Railway ได้ให้การสนับสนุนบริการรถไฟขนส่งสินค้าในท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2015 ภายใต้ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานด้านการขนส่งของญี่ปุ่นและของไทย โดยในขณะเดียวกันก็มองหาฐานที่มั่นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานแห่งใหม่นี้ช่วยให้บริษัทรวบรวมข้อมูลและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ โปรโปชั่น PGSLOT ได้มากขึ้น ในวงกว้างกว่าแต่ก่อนด้วยการใช้ประโยชน์จากการขนส่งและการบำรุงรักษาในปัจจุบัน

รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาให้สัมปทานการดำเนินงานแก่หน่วยงานภาคเอกชนในขณะที่กำลังปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่ เนื่องจากมีแผนที่จะปรับโครงสร้างระบบรถไฟของรัฐ pg สมัคร ซึ่งอาจเปิดทางให้ธุรกิจขนาดใหญ่ของ Japan Freight Railway ขยายตัวได้