นักวิเคราะห์อสังหาฯ เตือนแผนล่อเศรษฐีต่างชาติ

87
ผู้คนเข้าตรวจสอบรายละเอียดของโครงการคอนโดมิเนียมหรูที่งานอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ

ในขณะที่รัฐบาลต้องการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีความสามารถให้ย้ายถิ่นฐานโดยใช้มาตรการการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ สล็อตpg กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตและการจำกัดปริมาณควรใช้เพื่อให้ที่พักอาศัยในไทยมีราคาไม่แพง ตามที่นักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์กล่าว

อิสสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย กล่าวว่า หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรการล่าสุดของคณะรัฐมนตรีในการส่งเสริมชาวต่างชาติที่ร่ำรวยในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

“โควตาการถือครองทรัพย์สินในต่างประเทศที่สูงกว่า 49% ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีผลบังคับใช้ในปี 2542 สองปีหลังวิกฤตการณ์ทางการเงิน เนื่องจากรัฐบาลต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย” เขากล่าว
“อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่โครงการเท่านั้นที่สามารถรับประกันความเป็นเจ้าของของชาวต่างชาติได้มากกว่า 49% เนื่องจากชาวต่างชาติไม่มั่นใจในเศรษฐกิจไทย”

ตอนนี้อสังหาริมทรัพย์ของไทยเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อบ้านหลังที่สองสำหรับพักผ่อนหรือเกษียณอายุ นายอิสสระกล่าว

บางโครงการในพัทยาหรือภูเก็ตมีผู้ซื้อที่กระตือรือร้น แต่ไม่สามารถขายยูนิตเพิ่มเติมให้กับชาวต่างชาติได้ เนื่องจากพวกเขาขัดกับโควตา เขากล่าว

นายอิสสระกล่าวว่า เพื่อเพิ่มยอดขายจากผู้ซื้อต่างชาติและหลีกเลี่ยงการทำให้คนในท้องถิ่นไม่พอใจ รัฐบาลควรใช้ระเบียบข้อบังคับ เช่น การแบ่งเขต

ตัวอย่างเช่น โควตาการถือครองของต่างชาติมากกว่า 49% สำหรับโครงการคอนโดไม่ควรตั้งอยู่ในเขตเกษตรกรรมเพื่อป้องกันการถือครองที่ดินทางอ้อม โควต้าที่สูงขึ้นเหล่านี้ควรเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาล

ที่ดินสำหรับโครงการคอนโดที่มีโควตาการถือครองของต่างชาติมากกว่า 49% ควรมีขนาดไม่เกิน 5 ไร่ นายอิสสระกล่าว

“ราคายูนิตในโครงการคอนโดที่ให้โควตาการถือครองชาวต่างชาติหรือบ้านแนวราบที่สูงขึ้นควรอยู่ที่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อที่จะให้บ้านมีราคาไม่แพงสำหรับคนไทย” เขากล่าว

สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสถาบันนวัตกรรมอนาคตประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรควบคุมจำนวนหน่วยที่ชาวต่างชาติซื้อ เช่น กฎอนุญาตให้หนึ่งหน่วยต่อหนังสือเดินทาง

“ชาวต่างชาติควรได้รับอนุญาตให้ซื้อยูนิตใหม่เท่านั้น ไม่ใช่ยูนิตมือสอง เนื่องจากการพัฒนาใหม่สามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้” นายสุทธิกรกล่าว

จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) จำนวนห้องชุดคอนโดที่โอนให้ชาวต่างชาติตั้งแต่ปี 2561-2563 มีจำนวน 1,408,310 ตารางเมตร นำโดยกรุงเทพฯ มีพื้นที่ 777,961 ตร.ม. คิดเป็น 55.2%

ที่สองมีพื้นที่ 433,399 ตร.ม. ในภาคตะวันออก (30.8%) จากนั้นภาคเหนือมีพื้นที่ 102,902 ตร.ม. (7.3%)

โดยจังหวัด พื้นที่คอนโดรวมที่ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกที่โอนไปยังผู้ซื้อต่างประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (49.4%) ชลบุรี (30.2%) เชียงใหม่ (7.1%) ภูเก็ต 4.9% และสมุทรปราการ (4.5%)

“พื้นที่คอนโดทั้งหมดที่โอนให้ผู้ซื้อต่างชาติในแต่ละปีคิดเป็นเพียง 10.7% ของการโอนทั่วประเทศให้กับผู้ซื้อทั้งหมด” วิชัย วิรัชกะพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการ REIC กล่าว

“บางโครงการในบางพื้นที่ เช่น ภูเก็ต ชลบุรี หรือย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ซื้อต่างชาติ โดยเห็นต่างชาติถือครองคอนโดมากกว่า 49% พื้นที่เหล่านี้ควรได้รับอนุญาตให้มีโควตาการเป็นเจ้าของชาวต่างชาติที่สูงขึ้น”

การเลือกบางพื้นที่เพื่อให้มีแรงจูงใจในการเป็นเจ้าของชาวต่างชาติอาจเพียงพอสำหรับอุปสงค์จากต่างประเทศและเพื่อปรับปรุงเศรษฐกิจ เครดิตฟรี50 เขากล่าว

รัฐบาลควรกำหนดให้โครงการคอนโดที่มีโควตาเจ้าของต่างชาติสูงกว่า 49% ต้องมีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป นายวิชัย กล่าว

สิทธิในการออกเสียงของชาวต่างชาติในฐานะนิติบุคคลสำหรับโครงการคอนโดไม่ควรเกิน 49% เพื่อปกป้องสิทธิของเจ้าของชาวไทย เขากล่าว

ภูมิภาคสามอันดับแรกสำหรับอัตราส่วนการเป็นเจ้าของคอนโดในต่างประเทศ ได้แก่ ตะวันออก (29.7%) ภาคเหนือ (20%) และภาคใต้ (16.5%) ตาม REIC

ในกรุงเทพฯ สัดส่วนการถือครองของชาวต่างชาติเพียง 7.6% โดยมากกว่า 20% เป็นยูนิตที่มีราคาระหว่าง 5-20 ล้านบาท

ในช่วงปี 2561-2560 จำนวนห้องชุดที่โอนไปยังผู้ซื้อต่างประเทศรวม 34,653 มูลค่ารวม 146 พันล้านบาท

ตลาดต้นทางอันดับต้นๆ คือ ตลาดจีน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นที่กรุงเทพฯ ชลบุรี และสมุทรปราการ

รัสเซียเป็นอันดับสอง โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดในชลบุรี ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์

ผู้ซื้อชาวอังกฤษเป็นอันดับสาม โดยเลือกชลบุรี กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ตาม REIC

ชาวฝรั่งเศสอยู่ในอันดับที่ 4 โดยเลือกชลบุรี กรุงเทพและภูเก็ต ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 5 เป็นเจ้าของคอนโดในกรุงเทพฯ ชลบุรี และสมุทรปราการ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มียอดโอน 4,358 หน่วย มูลค่า 20.5 พันล้านบาท

REIC รายงานสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาสามปีหรือนานกว่านั้น คิดเป็นจำนวน 1,483 ยูนิต มูลค่า 5.4 พันล้านบาท ในช่วงปี 2561-2563 ครอบคลุมทั้งยูนิตคอนโดและบ้านแนวราบ ภาคใต้ 1,172 ยูนิต มูลค่า 4.42 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดภูเก็ต

“ชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดคิดเป็น 10% โดยหน่วย และ 17% โดยมูลค่า โดยมีสัญญาสิทธิการเช่าเพียงไม่กี่สัญญา” นายวิชัยกล่าวยืนยัน ตัว ตน รับเครดิตฟรี 100

เขากล่าวว่าการดึงดูดผู้ซื้อต่างชาติที่ร่ำรวยด้วยนโยบายของรัฐบาลสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ปัญหาทางกฎหมายและการออกกฎระเบียบใหม่อาจต้องใช้เวลา.